Fiatalkorú menedékkérők

2016.02.10 19:43

Az európai ifjúságpszichiátriával foglalkozó szakemberek közleményt adtak ki, felhívva a figyelmet a gyermek és fiatalkorú menedékkérők speciális helyzetére. A közlemény aktualitását adja, hogy a menedékkérők körében megemelkedett a gyermekek száma. Kevésbé ismert tény, hogy a 2015. januárja óta érkezettek 26%-a gyermek, 17 %-a nő és 57%-a férfi. Az utóbbi két évben Európába vándoroltak közül tízezer gyermeknek nyoma veszett.

A fiatalkorúak gyakran csoportokban érkeznek, elszakadva a családjuktól. A csoportokat néhány felnőtt vezeti, akik a szülők kérésére csempészik Európába a gyermekeket, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen elrabolták őket. Az elhanyagoláson és a szeparáción kívül nem ritka a kényszermunka, a gyerekkereskedelem és a szexuális erőszak sem. Kiemelten fontos a gyerekkatonák kérdése, akiket korábban közvetlenül és különös kegyetlenséggel érintett a háború és a terror. Természetesen a fiatalkorú menedékkérők sem alkotnak egységes csoportot: sorsukat nagyban befolyásolják az eredetországban uralkodó állapotok, a migráció előtti társadalmi - anyagi helyzet, a szülők iskolázottsága és a család egységessége.

A 12-18 évesek 50-60 %-a az érkezéskor testi betegségektől szenved, gyakoriak a fertőzések és a vitaminhiány. Az érkezés után a helyzetet tovább nehezíti a bizonytalanság, a biztonság hiánya, az állandó költözködés, az iskolai oktatás elérhetetlensége és a hasznos időtöltés hiánya. Kiemelt jelentősége van a vallásgyakorlásnak, amelynek az értelem és a cél megtalálását, nem pedig az elszigetelődést és a radikalizációt kell szolgálnia. 

A fenti társadalmi és pszichológiai tényezők nagyban befolyásolják a beilleszkedési stratégiákat, sőt azt is, hogy évekkel később a fiatal felnőttek hogyan küzdenek meg kulturális identitásuk és hovatartozásuk kérdésével. Az elégtelen feltételek elszigetelődéshez, bizalmatlansághoz, céltalansághoz, alkohol- és drogfogyasztáshoz, bűnözéshez, valamint politikai radikalizációhoz vezetnek. 

A fiatalkorúak körében 10-20%-ban fordul elő beavatkozást igénylő mentális zavar, különösen azoknál, akik egyedül, családjuktól elszakítva érkeztek. Meglepő azonban, hogy egyes vizsgálatok szerint a bevándorló fiatalok körében kevesebb mentális zavar diagnosztizálható, mint a befogadó ország korban megfelelő lakosainál. Ez különösen olyan családokra igaz, ahol a beilleszkedés sikeres volt, a szülők munkát találtak, beszélik a befogadó ország nyelvét és nem radikális vallási közösségek tagjai

Jelenleg a fiatalkorú menedékkérők mentális egészségének és sorsának meghatározó tényezője a „migránskérdést” övező etikai krízis. Európa országai a probléma alulbecslése és túlbecslése, alulreagálása és túlreagálása között hánykolódnak. Egy év elteltével még mindig hiányoznak a megegyezésen alapuló megoldási stratégiák, a bevándorlók testi és lelki egészségét, sőt életét veszélyeztető embercsempészet virágzik, a szociális és mentális egészséggel foglalkozó szervek felkészületlenek, kapacitásuk erősen behatárolt.    

Irodalom

Hebebrand J et al. A first assessment of the needs of young refugees arriving in Europe: what mental health professionals need to know. Eur Child Adolesc Psychiatry 2016;25:1–6., DOI 10.1007/s00787-015-0807-0